TEHNOELEKTRO - Aleksinac
počinje sa radom 1988. godine, kao mala radionica za izradu elektroinstalacionog materijala. Postavljajući pred sobom izazovne, ali realne ciljeve, firma je beležila velike uspehe tokom svih prethodnih godina. Tokom svog poslovanja, primat je uvek stavljan na potrošača, njegove želje i zahteve.
Danas firma, pod budnim nadzorom stručnih kadrova, spada u grupu vodećih proizvođača eletroinstalacionih materijala i elektronike na Balkanu. Osnovni principi poslovne politike mogu se definisati kao:
- zadovoljenje zahteva potrošača - kao interes od primarnog značaja
- očuvanje i unapređenje kvaliteta proizvoda
- formiranje politike cena u skladu sa zahtevima tržišta
- poštovanje svih predviđenih rokova
- istraživanje i inoviranje u procesu proizvodnje
- uvođenje novih proizvoda u skladu sa novonastalim potrebama tržišta

MI BRINEMO O VAMA,
NAŠ KVALITET - VAŠA SIGURNOST

   
 
 
 

• Proizvodni program "Tehnoelektra" obuhvata četiri grupe proizvoda: utikači, priključnice, elektroinstalacioni materijal (kablovske uvodnice, bakarne sabirnice, strujne stezaljke, strujne kleme) i elektronika.
Vođeni idejom, da je neophodno kupcu ponuditi najviši kvalitet, koji bi mu garantovao maksimalnu sigurnost, ljudi iz rukovodećeg tima, unapredili su svoju organizaciju i sistem kvaliteta uvođenjem standarda YU ISO 9002 u 2003. godini.
Radni kolektiv broji 25 radnika od kojih petinu čine ljudi sa visokim stručni obrazovanjem. Javlja se mogućnost za prijemom novih radnika, različitih profila i stepena stručnog obrazovanja jer su proizvodi "Tehnoelektra" u proteklih godinu dana osvojili nova tržišta u Makedoniji, B i H, Hrvatskoj, Sloveniji i Crnoj Gori.
Proizvodi "Tehnoelektra" su pored visokog kvaliteta poznati tržištu i po prihvatljivoj ceni, što pomaže u izgradnji dugoročnih i lojalnih odnosa sa našim potrošačima.
Planovi za budućnost, uglavnom se odnose na ulaganja u nove tehnologije i obuku novih mladih kadrova, ali i na širenje tržišta i učvršćivanje dobrih odnosa sa partnerima i okruženjem.
Ovo preduzeće, sigurnim koracima ide ka samom vrhu proizvođača u elektro grani, poštujući osnovne principe tržišnog poslovanja i dešavanja u modernom društvu.

   

   

AKTUELNO

Novi važeći
cenovnik u pdf formtu možete
preuzeti OVDE

:: NOVO ::

Trostruka prenosna priključnica

:: NOVO ::
Nova pakovanja
proizvoda:

-elektronskih uređaja
- utikača, utičnica
- prenosnih priključnica
Pogledajte Detaljnije

 
Detaljnije