DAF-1 (asimetrija,redosled faza sa dva trimera za podešavanje)

Napajanje: 440/250VAC
Izlaz: 1xU 8A/250VAC
Funkcija: asimetrija I redosled faza
Podešavanje asimetrije: trimerom 5-20%
Odziv: podešavanje trimerom 0.5-10s
Montaža na DIN-šinu
Dimenzije kućišta ŠxVxD: 19x89x69 Primena: Monitoring trofaznog napona

Ident. broj: 2/310-0060 Kategorija:

DAF-1

Je elektronski uređaj koji štiti od: asimetrije faznih napona, nestanka jedne ili dve faze, ili promene redosleda faza. Kada dođe do normalizovanja stanja u vremenskom intervalu 0.5-10 sekundi (potenciometar ∆T) DAF-1 vrši automatsko uključenje motora. Na klemama N, L1, L2, L3 (4,6,7,9) respektivno, povezuju se nula i 3 faze. Kada su prisutne tri faze i kada je zadovoljen redosled tih faza, izlazni kontakti relea su aktivni a signalna crvena LE dioda ne svetli. U nedostatku jedne (ili dve faze) ili izmenjenog redosleda faza, svetli crvena LE dioda, odnosno rele se nalazi u alarmnom stanju . U tom slučaju nisu aktivni izlazni kontakti relea. DAF-1 reaguje na asimetriju faza od 5-20% (potenciometar ∆U).

Scroll to top