DAF-3 (asimetrija,redosled faza)

Napajanje: 440/250VAC
Izlaz: 1xU 8A/250VAC
Funkcija: asimetrija i redosled faza
Asimetrija: fiksirana 20%
Odziv: 8s Montaža na DIN-šinu
Dimenzije kućišta ŠxVxD: 19x89x69
Primena: Monitoring trofaznog napona

Ident. broj: 2/310-0044 Kategorija:

DAF-3

Je elektronski uređaj koji štiti od: asimetrije faznih napona, nestanka jedne ili dve faze, ili promene redosleda faza. Kada dođe do normalizovanja stanja u vremenskom intervalu 8 sekundi DAF-3 vrši automatsko uključenje motora. Na kl- emama N, L1, L2, L3 (4,6,7,9) respektivno, povezuju se nula i 3 faze. Kada su prisutne tri faze i kada je zadovoljen redosled tih faza, izlazni kontakti relea su aktivni a signalna crvena LE dioda ne svetli. U slučaju pojave asimetrije ili nestanka jedne faze ili izmenjenog redosleda faza, svetli crvena LE dioda, odnosno rele se nalazi u alarmnom stanju . U tom slučaju nisu aktivni izlazni kontakti relea. DAF-3 reaguje na asimetriju faza od 20 i više procenata.

Scroll to top