Elektronski sobni termostat ST-4

U cilju postizanja kvalitetnog rešenja u delu regulacije rada grejnih tela razvlili smo elektronski sobni termostat. Osnovna
prednost ovih termostata u poređenju sa mehaničkim (bimetalnim) sobniim termostatima je u tome što je osetljivost elek- tronskih sobnih termostata značajno povećana. Time se postigao veći konfor u eksploataciji i ušteda u energentima. U ponudi su dva modela: – Elektronski sobni termostat ST-4
– Elektrnoski sobni termostat ST-4A sa prekidačem
Princip rada termostata je da prilikom zadavanja željene temperature elektronski termostat uključuje grejno telo u trenutku kada je temperatura prostorije niža od zadate temperature na termostatu. Kada temperatura u prostoriji padne do 1o C ispod zadate temperature termostat ponovo uključuje grejno telo. Održavanje temperature prostorije je unutar 1o C. Tinjalica na termostatu daje informaciju da je termostat uključen i da je grejno telo uključeno. Ugradnjom relea 16A/250V kao dela elek- tronskog rešenja koje nosi opterećenje, dobilo se robusno ali i preciz

Ident. broj: 2/310-0042-1 Kategorija:
Scroll to top