Nivostat N-1

Napajanje: 250VAC
Izlaz: 1xU 8A/250VAC
Napon na sondi: <10VAC Montaža na DIN-šinu Dimenzije kućišta ŠxVxD: 53x90x71.5 Primena: Regulacija nivoa električno provodne vode u rezervoarima, bazenima itd .

Ident. broj: 2/310-0014 Kategorija:

NIVOSTAT

Je uređaj koji inicira rad pumpe ili alarma u bazenu (rezervoa- ru) sa vodom u zavisnosti od nivoa vode. Napaja se mrežnim naponom 250V/50Hz. Prisustvo napona napajanja signalizira zelena LE dioda. Izlaz nivostata je rele sa jednim parom kontakta (mirni i radni) 5A/250VAC. Dve sonde (max i min) uronjene u tečnost daju podatak o maksimalnom odnosno minimalnom nivou tečnosti. Sonda za uzem- ljenje treba da bude u spoju sa tečnošću. Ako je posuda metalna sonda se vezuje za posudu, ukoliko je posuda od izolacionog materijala son- da se uranja duboko u tečnost. Min-sonda (6) se uranja do nivoa koji predstavlja minimalni nivo tečnosti, max-sonda (7) se uranja do nivoa koji predstavlja maksimalni nivo tečnosti. Pri podizanju nivoa tečnosti do maksimalne vrednosti aktivira se radni kontakt relea nivostata. To stanje signalizira crvena LE dioda. Rele će zadržati ovakvo stanje sve dok nivo tečnosti ne padne ispod minimalne vrednosti (gasi se crvena LE dioda).

Alarmiranje maskimalnog nivoa tečnosti

Ukoliko se Nivostat koristi za alarmiranje maksimalnog nivoa tečnosti, koriste se samo dve sonde i to sonda za uzemljenje (8) na već opisan način i max- sonda (7). Dubina max-sonde određuje nivo tečnosti pri kojem će nivostat reagovati. Ukoliko se želi alarmiranje maksimalne vrednosti kada nivo tečnosti potopi max-sondu (7) aktivira se radni kontakt relea nivostata.

Alarmiranje minimalnog nivoa tečnosti

Ukoliko se želi alarmiranje minimalnog nivoa tečnosti, koriste se samo dve sonde i to sonda za uzemljenje (8) na već opisan način i min-sonda (7). Dubina min-sonde određuje nivo tečnosti na kojem će nivostat reagovati. Ukoliko se želi alarmiranje minimalnog nivoa tečnosti kada nivo padne ispod minimalne vrednosti max-sonda (7) ostane na suvom i aktivan je mirni kon- takt relea.

Scroll to top