Pojačana prenosna priključnica 3 mesta 5m.-P

Maksimalno opterećenje 3500W 15A/250V, Usaglašeno sa IEC 60884-1
Boja: Bela
Pakovanje: 16 kom.

KLASIFIKACIJA

1.Klasifikacija prema stepenu zaštite od pristupa opasnim delovima i od štetnih efeketa usled prodora čvrstih tela, ove prenosne priključnice svrstava u grupu proizvoda sa stepenom zaštite IP40. IP40 – Priključni pribor je zaštićen od pristupa opasnim delovima žicom i od štetnih efekata usled prodora čvrstih stranih tela prečnika 1,0mm i većeg. Pomenuta zaštita se odnosi na cifru 4, a cifra 0 znači da priključni pribor nije zaštićen od prodora vode.

2. Klasifikacija prema stepenu zaštite od električnog udara ove prenosne priključnice svrstava u grupu prenosnih priključnica sa povećanom zaštitom.

Prenosne priključnice sa povećanom zaštitom obezbeđuju da kontakti pod naponom budu nedostupni kada utikač nije utaknut. Zaštita se ostvaruje zaštitnim elementom, koji deluje nezavisno za svako gnezdo prenosne priključnice. Zaštitni ele- menti se ne mogu pokrenuti pojedinačnim sredstvima (odvrtač, olovka...) već samo utikačem. Kada se utikač izvuče kontakti pod naponom se automatski zaklanjaju. Zahvaljujući ovakvom konstruktivnom rešenju prenosne priključnice za povećanom zaštitom se, iz bezbedonosnih razloga, naročito koriste u dečijim sobama. Program prenosnih priključnica sa pojačanom zaštitom obuhvata i prenosne priključnice sa jednopolnim prekidačem za limitiranje struje potrošača. Ugrađeni prekidač ima funkciju strujne zaštite i deklarisan za struju jačine 15A. Ukoliko struja potrošača dostigne vrednost 15A prekidač će prekinuti strujno kolo i time zaštiti potrošač od preopterećenja. Pre vraćanja priključnice u rad potrebno je otkloniti uzroke preopterećenja i ponovo uključiti prekidač. Na ovaj način se od pregrevanja i paljenja, osim potrošača, štiti komletna instalacija na koju je potrošač priključen.

Scroll to top