Sobni termostat ST-2/A prekidač

U cilju postizanja optimalnog i jeftinog rešenja u delu regulacije rada grejnih tela razvlili smo sobni termostat čiji je rad zasnovan na mehaničkom principu. Osnovna karakteristika ovih termostata je dug i pouzdan radni vek. U ponudi su dva modela:
– Sobni termostat ST-2
– Sobni termostat ST-2A sa prekidačem
Princip rada termostata je da prilikom zadavanja željene temperature termostat uključuje grejno telo u trenutku kada je tem- peratura prostorije niža od zadate temperature na termostatu. Kada temperatura u prostorji bude iznad zadate verdnosti, termostat isključuje grejno telo. Održavanje temperature prostorije je unutar 2oC. Tinjalica na termostatu daje informaciju da je termostat uključen i da je grejno telo uključeno. Kako je princip merenja promene temperature zasnovan na mahaničkom sklopu (bimetalu) primetan je sporiji odaziv rada termostata u odnosu na elektronske modele termostata.

Ident. broj: 2/310-0007 Kategorija:
Scroll to top