Vremensko rele VR-8(0-2h;ON delay,OFF delay)

Napajanje: 250VAC Izlaz: 1xU 16A/250VAC
Vremenski opseg: 0.1s-2h (selektovanje kodnim prekidačem)
Trimovanje unutar opsega 1-100%
Funkcije: kašnjenje uključenja, kašnjenje isključenja
Montaža na DIN-šinu
Dimenzije kućišta ŠxVxD: 19x89x69

Ident. broj: 2/310-0011 Kategorija:

Program vremenskih relea je namenjen automatizaciji u industriji, energetici, transportu i drugim oblastima. Vremenska relea su neosetljiva na vibracije i položaj montaže, tako da mogu sa uspehom da se koriste u teškim radnim uslovima. Kon- struisana su sa CMOS kolom. Vremenska baza je ostvarena RC oscilatorom. Frekvencija oscilatora odnosno vreme delovanja relea kontinualno se podešava trimerom na čeonoj strani relea. Vremenski proces počinje uključivanjem napona napajanja. Ukoliko je vremensko rele pod naponom vremenski proces počinje setovanjem zadnjom ivicom, tj. odspajanjem prekidača (kleme 2 i 3 ). VR-8 se napaja naizmeničnim naponom 250V (kleme 1 i 3) ili po zahtevu kupca. Rele može da bude trajno priključeno na napon napajanja. Ukoliko dođe do prekida napona napajanja pre isteka podešenog vremena, rele se resetuje i spremno je za ponovno dejstvo. Kodnim prekidačem na čeonoj strani zadaje se vremenski opseg i to prekidačima 1, 2 i 3. Time je postignut širok vremenski opseg: 3s, 12s, 30s, 90s, 120s, 12min, 16min, 2h. Četvrtim kodnim prekidačem zadaje se funkcija relea (početak sa impulsom ili početak sa pauzom). Time je povećana funkcionalnost vremen- skog relea. Potenciometrom na čeonoj strani vremenskog relea podešava se tačno vreme koje je potrebno korisniku.

● POČETAK SA PAUZOM Četvrti segment kodnog prekidača je u položaju OFF. Priključenjem napona napajanja ili setovanjem, rele će posle podešenog vremena T spojiti. U tom stanju će ostati do pnovnog setovanja.

 

● POČETAK SA IMPULSOM Četvrti segment kodnog prekidača je u položaju ON. Priključenjem napona napajanja ili setovanjem, rele če spojiti, a posle isteka podešenog vrmena T odspojiti. U tom stanju će ostati do ponovnog setovanja.

Scroll to top