Elektronski inverzni sobni termostat ST-5

U cilju postizanja kvalitetnog rešenja u delu regulacije rada rashladnih tela razvlili smo elektronski inverzni sobni termostat. Osnovna namena ovih termostata je regulacija rada rashladnih i ventilacionih uređaja u prostojriji. U ponudi su dva modela:
– Elektronski inverzni sobni termostat ST-5
– Elektrnoski inverzni sobni termostat ST-5A sa prekidačem
Princip rada termostata je da prilikom zadavanja željene temperature elektronski inverzni termostat uključuje rashladno telo u trenutku kada je temperatura prostorije viša od zadate temperature na termostatu. Kada temperatura u prostoriji padne na zadatu vrednost termostat isključuje rashladno telo. Kada temperatura u prostoriji poraste do 1oC u odnosu na zadatu temperaturu termostat ponovo uključuje rashladno telo. Održavanje temperature prostorije je unutar 1oC. Tinjalica na termostatu daje informaciju da je termostat uključen i da je rashladno telo uključeno. Ugradnjom relea 16A/250V kao dela elektronskog rešenja koje nosi opterećenje, dobilo se robusno ali i precizno rešenje sa dugim vekom eksploatacije. Prekidač na termostatu namenjen je uključenju i isključenju samog termostata.

Ident. broj: 2/310-0091 Kategorija:
Scroll to top