Prenosna priključnica 5 mesta 5m. PZF

Boja: Bela
Materijal: Plastika
Pakovanje: 12 komada

Broj utičnih mesta: 5
Maksimalna struja potrošača: 10A/250VAC 2000W
Naznačeni napon: 250VAC 50Hz
Maksimalni trajni napon: 250VAC 50Hz
Podnosivi udarni napon: 4000V oblik 10/700μs
Zaštitni nivo niskonaponskog napajanja 230VAC: <750V Zaštitni nivo telefonskog priključka: <500V Vreme reagovanja: <0.3μs Telefonski konektor: RJ11 Usaglašeno sa IEC 60884-1

Program prenosnih priključnica sa prenaponskim filterima je deo našeg proizvodnog programa. Naše prenosne priključnice sa prenaponskom zaštitom namenjene su zaštiti računara, TV uređaja, DVD-a, muzičkih uređaja, satelitskih sistema od pojave naponskih pikova u električnim instalacijama, kao i telefonskim instalacijama. Atmosferska pražnjenja u neposrednoj blizini električnih i komunikacijskih vodova osnovni su razlog nastajanja naponskiih pikova u instalacijama. Pojava naponskih pikova u instalacijama ima za posledicu mogućnost oštećenja potrošača povezanih na kućnu instalaciju. Zato je potrebno objekte obezbediti od ove pojave. Prenosne priključnice sa prenaponskom zaštitom samo su jedan krajnji i najmanji deo tog obezbeđenja. Ove prenosne priključnice ne mogu da budu pouzdana zaštita u slučaju da su jedine u in- stalaciji namenjene upijanju naponskih pikova. Zato je potrebno celokupnu elektroinstalaciju zaštititi od pojave naponskih pikova. Tehnoelektro-tim je razvio tri vrste prenosnih priključnica sa prenaponskom zaštitom i to:

1. Prenosna priključnica sa prenaponskom zaštitom i zaštitom za telefonski priključak

2. Prenosna priključnica sa prenaponskom zaštitom

3. Prenosna priključnica za računare

Ova gama prenosnih priključnica sa zaštitom sadrži zaštitu energetskog napajanja uređaja, kao i zaštitu telefonske linije. U energetskom delu zaštitom su pokrivena sva tri voda (faza, nula i uzemljenje). Da bi priključnica bila u funkciji potrebno je da bude priključena u utičnicu sa uzemljenjem. U protivnom zaštita od prenapona neće biti u funkciji i može doći do oštećenja same prenosne priključnice. Prilikom priključenja potrošača čija ukupna snaga prelazi 2000W aktiviraće se termo-magnetni prekidač na priključnici

Scroll to top