Stepenišni automat TE-2

  • Podešavanje vremena: 30s do 5 minuta
  • Broj tastera sa tinjalicom: 0-50
  • Snaga kontakta: 16A/250VAC
  • Opterećenje: Sijalice do 3000W
  • Fluo cevi do 2000VA
  • Montaža na DIN-šinu
  • Dimenzije kućišta ŠxVxD: 19x89x69
  • Primena: Uključivanje stepenog svetla u stambenim objektima
Ident. broj: 2/310-0005 Kategorija:

STEPENIŠNI AUTOMAT TE-2

Je elektronski uređaj koji je namenjen za vremensko uključenje potrošača. (Zajedničkog stepe- nog svetla u stambenim zgradama i sl). Može se primeniti kao tajmer sa mogućnošću ponovnog uključenja i podesivim vremenom trajanja (instalacije grejanja i sl.) Priključivanje se vrši prema šemi koja se nalazi na bočnoj strani uređaja. Izlaz stepenišnog automata je rele sa kontaktom maksimalne struje 16A. Preporučuje se upotreba kontaktora za struje potrošača veće od 5A. Ukoliko tasteri imaju tinjalicu njihov broj je ograničen na 50. Osovinom potenciometra na čeonoj strani stepenišnog automata zadaje se vremenski interval delovanja 0.5-5min. Kućište stepenišnog automata montirati na šinu 35mm u ormaru ili na mestu koje je zaštićeno od atmosferskih uticaja. POVEZIVANJE Na bočnoj strani uređaja nalazi se šema povezivanja stepenišnog automata. Značenje pojedinih klema: 1-taster, 3-nula, 4-faza i 6-potrošač.

Scroll to top