Trofazno monofazni razvodnik 3×16 250V

Usaglašeno sa IEC 60884-1
Materijal: Plastika
Pakovanje: 10 komada

Ident. broj: 2/212-0228 Kategorija:

TROFAZNO MONOFAZNI RAZVODNIK 3x16A/250V je proizvod koji se koristi u elektricnim instalacijama gde postoje trofazne uticnice ( industrijske instalacije , kucne instalacije, škole, bolnice ....). Namena proizvoda je da u prostorijama gde su instalirane tro- fazne uticnice, a postoji potreba za monofaznim napajanjem upotrebom trofazno monofaznog razvodnika, elegantno bez pre- pravki na elektricnim instalacijama se to ostvaruje. Proizvod je tako koncipiran da se sa jedne strane nalazi trofazni utikac, a sa druge strane su tri monofazna uticna mesta pri cemu je svaka uticnica povezana na posebnu fazu. Ovo rešenje nudi mogucnost maksimalnog iskorišcenja postojece fiksne instalacije. Svako monofazno uticno mesto nudi mogucnost povezivanja potrošaca cija struja ne prelazi 16A ili 3500W. Proizvod trofazno monofazni razvodnik 3x16A/250V se radi u dve varijante sa i bez indikacije prisustva faza. Indikacija prisustva faza daje vizuelnu informaciju o postojanju faze za svako monofazno uticno mesto pojedinacno.

Scroll to top