Fotorele sa sondom FR-3

  • Podešavanje osvetljaja: 1-100lux
  • Kašnjenje reagovanja: do 60s
  • Kabli sonde: 1,5m
  • Snaga kontakta: 16A/250VAC
  • Opterećenje: Sijalice do 3000W
  • Montaža na DIN-šinu
  • Dimenzije kućišta ŠxVxD: 19x89x69
  • Primena: Automatsko paljenje i gašenje spoljne rasvete
Ident. broj: 2/310-0002 Kategorija:

FOTO RELE SA SONDOM FR-3

 Vrši uključivanje/isključivanje uređaja u zavisnosti od os- vetljenosti koju registruje sonda. Primenjuje se u automatizaciji javne rasvete, rasvete izloga itd. Kašnjenjem uključenja do 60s foto rele ignoriše kratkotrajne smetnje izazvane farovima automobila i sl. UGRADNJA Obratiti pažnju na položaj sonde foto relea. On treba da bude takav da sondi omogući optimalan prijem dnevne svetlosti, a da ostali izvori svetlosti npr. ulična rasveta nema- ju uticaja na sondu odnosno ne ometaju je. Kabli sonde se može produžiti do 100m. Kućište foto relea montirati na šinu 35mm u ormaru ili na mestu koje je zaštićeno od atmosferskih uticaja. POVEZIVANJE Foto rele se napaja mrežnim naponom 250V 50Hz na klemama 4 (N) i 5 (L). Potrošač se povezuje na kleme 4 (N) i 6 (L). Preporučuje se upotreba kontaktora za struje veće od 5A. Sonda se povezuje na par klema 1 i 3. Polaritet sonde nije bitan. Na čeonoj strani se nalaze 2 trimera. Jednim se podešava nivo svetlosti koju sonda registruje, a drugim kašnjenje uključenja/isključenja. Kašnjenjem uključenja, odnosno isključenja ignorišemo kratkotrajne smetnje koje mogu izazvati farovi automobila i sl.

Scroll to top